Radar spring talk 2020

Radar Spring blir digitalt

Radar Spring Talk

För att hålla distans, flyttar Radar Spring till webben och vi bjuder därmed in till Radar Spring Talk!

Välkommen att se inspelningen från
livesändningen 28 april klockan 09.00 – 10.00

Fokus på det allt viktigare partnerskapet mellan IT-verksamheten och leverantörsledet samt ett resonemang hur det kan komma att förändras och utvecklas som en konsekvens av Covid-19.