Mötesplatsen för ökat värdeskapande i
relationen mellan leverantör och köpare

BIRGER JARL | STOCKHOLM | 2019-05-08

Från värde i transaktionen till ökat värdeskapande genom partnerskap

  

Över 250 IT-chefer och IT- beslutsfattare

  

Lyssna till Key notes och Break-outs

  

Träffa kollegor och presentatörer i utställningen

  

Lunch med möten och interaktion

  

Få tillgång till nya rapporter och presentationsmaterial