Mötesplatsen för ökat värdeskapande i
relationen mellan leverantör och köpare

2019-05-08

Från värde i transaktionen till ökat värdeskapande genom partnerskap

Eventet arrangeras av