Eventet på Waterfront 2020 är inställt på grund av rådande omständigheter med Covid-19.

Vi planerar nu för Spring 2021 – Välkommen att kontakta oss för ett partnerskap

RADAR SPRING CONFERENCE

WATERFRONT | STOCKHOLM | 2020-04-28

Från ökat värde i transaktionen över till ökat värde i innovation genom den industriella utveckling som drivs av leverantörsledet.

Ca. 300 IT-beslutsfattare har årligen deltagit och
totalt har 2000 nedladdningar av presentationsmaterial
utförts via event-sajten!

ERBJUDANDE FÖR PARTNERS

Intresseanmälan

Sänd oss dina kontaktuppgifter så återkommer vi för en diskussion hur Radar Spring kan stärka er position och relation med de största organisationerna på kundsidan.

Konferensdeltagarna

Över 300 CIO, IT-chefer, IT-strateger, Strategiskt inköp IT, IT-beslutsfattare från de största IT-verksamheterna i Sverige kommer att vara på plats under dagen.

Möjligheter för eventpartner/sponsor

Key Note

Tala på stora scen tillsammans med Radar inför samtliga deltagare under 25 minuter med efterföljande 5 minuter Q&A.

Utställning och största monterplats, marknadsförd som huvudpartner till Radar på eventsida och i övrig eventinformation

Möjlighet att lägga upp dragning samt ytterligare nedladdningsbart innehåll på eventsida efter eventet för nedladdning och fortsatt bearbetning.

Break Out

Tala i break out session inför 100-150 av deltagarna under 20 minuter med efterföljande Q&A i 5 minuter.

Utställning och stor monterplats, marknadsförd som partner till Radar på eventsida och i övrig eventinformation.

Möjlighet att lägga upp dragning på eventsida efter eventet för fortsatt bearbetning.

Utställare

Monterplats under eventet för att möta publiken under pauser och under lunch, marknadsförd som utställare på eventsida och i utskick.

Andra möjligheter, exempel

Anteckningsblock/pennor utdelade och liggande på stol för samtliga deltagare

Give away med information när deltagarna lämnar konferensen

Bjuda in 15 utvalda kunder på sittande frukost inklusive egen dragning

Bjuda in 15 utvalda kunder på sittande lunch inklusive egen dragning

Mötesplatsen Radar Spring Conference

Radar Spring är en operativt inriktad mötesplats för ledande IT-beslutsfattare och ledande leverantörer. Eventet som nu är inne på sitt andra år är Radars största event vid sidan om Radar Summit och arrangeras i år på Waterfront i Stockholms city.

Syftet med Radar Spring är att fånga och konkretisera de stora leverantörsdrivna trenderna och möjligheterna med fokus på lokalt ökat värdeskapande i mötet mellan IT-utmaningar och IT-möjligheter.

Fokus ligger på genomförande och effekt baserat på nya typer av partnerskap.

Innehåll (under uppdatering inför 2021)

Radar Spring fokuserar på att överföra erfarenheter och lösningar inom områden som:

Industrialiseringen av IT

 • Molntjänster
 • Nya leverans-, produktions- och affärsmodeller inom infrastruktur och applikation
 • Innovation genom erbjudanden baserat på plattformsekonomi

Outsourcing 2.0

 • Datacenter, driftserbjudanden som kan förflytta kundens värdeskapande
 • Shared services inom IT-områden med kompetensproblematik

IT-driven innovation

 • Lösningar och erbjudanden baserade på ny teknik såsom blockchain, AI, IoT mm
 • Digitalisering, end-to-end, konkreta exempel med konkreta effekter

IT-utmaningar

 • Cybersäkerhet och ökad hotbild
 • Kompetensförsörjning och brist på resurser

Fokus för dragningar

bör vara konkreta kundcase, dvs erfarenheter och lösningar från genomförda kunduppdrag där helst kund ska vara företrädd på scen för att skapa intresse och trovärdighet hos åhörarna.

Radar kommer under konferensen att ge sin strategiska syn på utvecklingen inom dessa områden men också specifikt visa på de viktigaste nyckeltalen i relation mellan kund och leverantör (marknadsandelar, kvalitets- och prisutveckling mm) samt vår syn på hur relationen mellan leverantörsled och kund ska utvecklas, implementeras och styras.

Intresseanmälan

Sänd oss dina kontaktuppgifter så återkommer vi för en diskussion hur Radar Spring kan stärka er position och relation med de största organisationerna på kundsidan.

Konferensdeltagarna

Över 300 CIO, IT-chefer, IT-strateger, Strategiskt inköp IT, IT-beslutsfattare från de största IT-verksamheterna i Sverige kommer att vara på plats under dagen.

Möjligheter för eventpartner/sponsor

Key Note

Tala på stora scen tillsammans med Radar inför samtliga deltagare under 25 minuter med efterföljande 5 minuter Q&A.

Utställning och största monterplats, marknadsförd som huvudpartner till Radar på eventsida och i övrig eventinformation

Möjlighet att lägga upp dragning samt ytterligare nedladdningsbart innehåll på eventsida efter eventet för nedladdning och fortsatt bearbetning.

Break Out

Tala i break out session inför 100-150 av deltagarna under 20 minuter med efterföljande Q&A i 5 minuter.

Utställning och stor monterplats, marknadsförd som partner till Radar på eventsida och i övrig eventinformation.

Möjlighet att lägga upp dragning på eventsida efter eventet för fortsatt bearbetning.

Utställare

Monterplats under eventet för att möta publiken under pauser och under lunch, marknadsförd som utställare på eventsida och i utskick.

Andra möjligheter, exempel

Anteckningsblock/pennor utdelade och liggande på stol för samtliga deltagare

Give away med information när deltagarna lämnar konferensen

Bjuda in 15 utvalda kunder på sittande frukost inklusive egen dragning

Bjuda in 15 utvalda kunder på sittande lunch inklusive egen dragning

Hammarby allé 47
SE-120 30, Stockholm SWEDEN

Tel: +46 8 12 20 80 00
Mail: contact@radareco.se

FLER EVENT OCH KONFERENSER I RADARS REGI

Radar driver flera event under året som samlar drygt 1.400 av de ledande IT-beslutsfattarna. Två av dessa är halvdagsevent medan det fjärde är ett strategiskt inriktat heldagsevent. Kontakta oss för mer information eller läs mer på https://radareco.se/kalender/

 • RADAR SECURITY CONFERENCE: Halvdag – 29 Januari
 • RADAR SPRING CONFERENCE: 3/4 dag – 28 april
 • RADAR SUMMIT: Heldag – Nordens stora strategiska event – 11 November