Radar Spring blir digitalt

RADAR SPRING TALK
För att hålla distans, flyttar Radar Spring till webben och vi bjuder därmed in till Radar Spring Talk!

EVENTET PÅ WATERFRONT INSTÄLLT

(anmäl dig till webbinar – Spring talk)

PRESENTATÖRER RADAR SPRING 2020

Keynotes

Advania Sverige AB är etablerade som ett av de ledande IT-tjänsteföretagen på marknaden. Genom ett komplett utbud från försörjning till värdeadderade tjänster hjälper vi våra kunder med allt från traditionell IT till IT-driven innovation. Tillsammans med ett antal noga utvalda samarbetspartners erbjuder vi lösningar och tjänster genom hela livscykeln, från design, arkitektur och implementering till support, drift och förvaltning.Vår styrka är flexibilitet och skalbarhet och en stor närhet till kunden. Vår erfarenhet är att ett långsiktigt

Tomas Wanselius - Radar Spring

Tomas Wanselius, vd Advania

partnerskap är den bästa förutsättningen för maximal kund- och verksamhetsnytta. Det är en av flera orsaker till varför vi har bland de mest nöjda kunderna på marknaden idag.

Keynote:

Att utveckla och utvecklas med sin kund

Advania berättar och visar exempel på hur de hjälper sina kunder med IT-driven innovation baserat på långsiktigt partnerskap och förtroende uppbyggt genom leverans av traditionell IT. Och hur Advania själva utvecklas under vägen.”

Nagarro Radar Spring 2020

Nagarro is a global IT services company with established operations & customers in Nordics for last 30 years. Today we have 80 members across Nordics who are complemented by 6,000 experts across 21 countries. We are often engaged as a challenger to existing providers, introducing ”breakthrough thinking”, “agility” and “quality”. We believe in quick prototyping to speed up digital transformation.

Keynote:

Hans Werner, Vd Radar Ecosystem Specialists

Radar ecosystem specialists - radar spring 2020

Radar är nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt
Radar levererar produkter och tjänster till såväl leverantörer som köpare av IT. Våra insikter och tjänster skapar möjligheten att styra, inte med svansen och information om vad som redan skett, utan med information om nuläge, planer och prioriteringar just nu.

Keynote:

9.00 Hans Werner inledande keynote ger Radars syn på marknadslandskapet inom kapacitetstjänster (molntjänster, datacenter, outsourcing), prisutvecklingen 2020 samt andra relevanta insikter runt sourcingområdet i Sverige.

15.00 Radars rådgivare avslutar konferensen genom att visa hur olika styrmodeller medverkar eller motverkar framgångsrika relationer mellan kund och leverantör.

Radars nya rapport inom området presenteras och kommer att delas ut i direkt anslutning till dragningen till eventets deltagare.

Breakouts

Advania Sverige AB är etablerade som ett av de ledande IT-tjänsteföretagen på marknaden. Genom ett komplett utbud från försörjning till värdeadderade tjänster hjälper vi våra kunder med allt från traditionell IT till IT-driven innovation.

Breakout: 

Har du fått det du avtalat men är ändå inte nöjd med leveransen?

För att kunna möta de allt högre krav som ställs från kunden krävs innovation och snabbtänkthet från oss som leverantör. Vi gör allt för att underlätta för våra kunder kring de olika lagar och förordningar deras verksamheter ställs inför så de kan fortsätta göra det som de är bäst på.

Basefarm Orange Radar Spring

Basefarm är en europeisk driftleverantör som skapar marknadsledare genom att integrera nyckelkompetenser för digital transformation av Big Data, Molntjänster och Informationssäkerhet till ett serviceerbjudande. Företaget tillhandahåller strategisk rådgivning, arkitektur och implementation tillsammans med förvaltning och drift av lösningar på flera olika molnplattformar. Verksamheten grundades år 2000 i Norden och idag är det 550 ledande ingenjörer och rådgivare som arbetar i Norge, Sverige, Nederländerna, Tyskland och Österrike.

Under 2018 förvärvade Orange, Basefarm Holding för att därigenom bli ledande i Europa inom molntjänster för företagssektorn

Breakout:

Citrix radar spring 2020

Citrix vill skapa en värld där människor, organisationer och saker är säkert anslutna och tillgängliga för att göra det extraordinära möjligt. Vi hjälper kunder att skapa framtidens arbete genom att tillhandahålla de mest omfattande säkra digitala arbetsytorna som förenar de applikationer, data och tjänster som människor behöver för att vara produktiva samt förenkla informationsteknikens förmåga att anamma och hantera komplexa molnmiljöer.

Läs mer på www.citrix.com

Breakout:

Utställare

The Netskope security cloud provides unrivaled visibility and real-time data and threat protection when accessing cloud services, websites, and private apps from anywhere, on any device. Only Netskope understands the cloud and delivers data-centric security from one of the world’s largest and fastest security networks, empowering the largest organizations in the world with the right balance of protection and speed they need to enable business velocity and secure their digital transformation journey. Reimagine your perimeter with Netskope.

Vi skapar sinnesro för organisationer genom att lösa deras behov av kvalificerade konsulter. KeyMan är en av Sveriges största konsultmäklare som grundades 1998. Med 9 000 konsultföretag och 70.000 konsulter i nätverket är leveranskapaciteten vårt minsta problem.

Vi har hjälpt våra kunder med all tänkbar kompetens inom säkerhet som t.ex: CISO, IT-säkerhetschef, IT-säkerhetsspecialister, säkerhetsarkitektur, riskanalys, kontinuitetsplanering, informationsklassning, penetrationstester, loggning, brandväggar, LIS, GDPR m.m.