Radar Spring blir digitalt

RADAR SPRING TALK
För att hålla distans, flyttar Radar Spring till webben och vi bjuder därmed in till Radar Spring Talk!

Program för Radar Spring på Waterfront 2020 är inställt!

8.30 9.00 Registrering
9.00 9.15

Hans Werner, Vd Radar

Radar Ecosystem Specialists

Hans Werner inleder med  Radars syn på marknadslandskapet inom kapacitetstjänster (molntjänster, datacenter, outsourcing), prisutvecklingen 2020 samt andra relevanta insikter runt sourcingområdet i Sverige.

9.15 9.45 Keynote #1 Molntjänster/Datacentertjänster/Outsourcing/Partnerskap
9.45 10.15 Keynote #2 Innovation driven genom IT/Digitaliseringsmöjligheter
10.15 10.45 Kaffe
10.45 11.15 Keynote #3 Molntjänster/Datacentertjänster/Outsourcing/Partnerskap
11.15 11.45 Keynote #4 Cybersäkerhet/Kompetensförsörjning/Lagstiftning
11.45 13.00 Lunch
13.00 13.25 Breakout #1
13.30 13.55 Breakout #2
14.00 14.25 Breakout #3
14.30 15.00 Kaffe
15.00 15.30
Radar Ecosystem Specialists

Radars rådgivare avslutar konferensen genom att visa hur olika styrmodeller medverkar eller motverkar framgångsrika relationer mellan kund och leverantör. Radars nya rapport inom området presenteras och kommer att delas ut i direkt anslutning till dragningen till eventets deltagare.