DGC är en nationell leverantör av IT-drifttjänster som fokuserar på kunder med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och innovation. Bland våra kunder hittas flera av Sveriges största företag och organisationer.

DGC har ett komplett tjänsteerbjudande inom drift av komplexa verksamhetssystem, applikationsförvaltning och standardiserade arbetsplatstjänster.

Under maj 2018 offentliggjordes sammanslagningen av DGC och Candidator. Koncernen har det gemensamma målet att vara den ledande leverantören av IT-drift i Sverige.

Presentation

Det pågående fokusskiftet i IT-branschen från konsumtion av applikationer till produktion av applikationer i form as SaaS-tjänster ställer nya krav på såväl tjänster som leveransmodeller.

DGC:s CTO Robert Teir berättar om DGC:s resa från traditionell driftleverantör till en agil leverantör av DevOps-tjänster.

Talare

Robert-Teir-CTO på radar summit

Robert Teir, CTO på DGC