Att digitalisera kärnverksamheten är den största utmaningen för IT-organisationen idag. Trots det utvärderas IT-organisationen fortfarande primärt på budgetuppfyllnad och driftsäkerhet, två mål som säger lite om affärsvärdet som digitaliseringen kan skapa. Vi på Euvic har full förståelse för utmaningen och har byggt vårt bolag med 2000 systemingenjörer för att hjälpa till med just digitaliseringen av våra kunders affärsprocesser.

Exempel på utmaningar vi hjälpt våra kunder att lösa är AI-baserade matchningssystem inom rekryteringsbranschen, optimerat lärande med hjälp av VR-baserade lärosystem till bland annat transportbranschen och hur ny teknik i molnet gör att man kan utvecklas snabbare än sina konkurrenter. Vi anser oss vara marknadens mest lyhörda bolag och älskar möjligheterna i våra kunders utmaningar.

Presentation

Hur Arriva höjde kvaliteten på driften och förbättrade utvecklingsteamen samtidigt som de sänkte sina kostnader

Arriva med 3900 medarbetare, 900 bussar, 150 tåg och 90 spårvagnar satt med en omodern och kostsam outsourcad serverpark samt intern förvaltning vilken var långt ifrån behov, utmaningar och verksamhetsnytta. De behövde hitta en partner som förstod deras affärsprocesser och var lyhörda och kunniga nog att hjälpa dem bygga en nya digital informationsplattform och samtidigt ta hand om driften av affärskritiska system som behöver fungera 24/7, 365 dagar om året – och samtidigt vara kostnadseffektiv.

Hur hittade de rätt partner och vilka är nycklarna bakom att bygga en fungerande utvecklingsavdelning och drift med en kundnära sourcing-partner?

Talare

Fredrik Ölund, Arriva

Ola Hesselroth, Euvic