eWork Group is a market leading, independent consultant supplier in Northern Europe with focus on IT, telecom, technology and business development. Without employed consultants, Ework can impartially match every assignment with the right consultant from the whole market. Founded in Sweden in 2000, Ework today operates in Sweden, Denmark, Norway, Finland and Poland. The company has frame agreements with more than 160 leading companies in most industries, while managing 7,000 consultants on assignment. The head office is in Stockholm, Sweden. Ework’s shares are listed on NASDAQ OMX Stockholm.

Presentation

Reshaping Consulting – Hur man kan säkerställa de nya kraven på IT kompetens

Talare: Pernilla Nilsson

tillsammans med

Kund: Tieto, Hasan Ylmaz

Utvecklingen går snabbt och organisationer behöver allt mer nischad specialistkompetens under specifika tidsperioder för att behålla sin konkurrenskraft. Vi måste utveckla nya möjligheter och nya sätt att hitta talanger på i framtiden. Teknikutvecklingen innebär inte bara att kvalitet på det som produceras kan höjas – den innebär också att enformiga arbetsuppgifter kan tas bort. Möjligheten att själv välja arbetsuppgifter, och när och var de ska utföras, lockar också allt fler till konsultlivet. Konsultmarknaden blir därmed alltmer fragmenterad med många leverantörer och många frilansande konsulter. Det gör det allt svårare för verksamheter att få överblick och kunna hitta den önskade kompetensen. Därmed ökar efterfrågan på tjänster för konsultinköp.

eWork kommer tillsammans med Tieto, Hasan Ylmaz,  berätta om hur de löst utmaningen i rätt kompetens i rätt tid, samt hur de tillsammans lyckats skapa kontroll över kostnader och kompetenstillförsel på ett effektivt sätt.

Talare

Pernilla Nilsson,
Sales and Marketing Director