Telecomputing på Radar Sourcing

TeleComputing är en äkta pionjär från tiden då internet vände upp och ned på alla företagsmodeller.

Sedan 1997 har vi etablerat oss som specialister inom professionella molntjänster i Norden.

Genom att kontinuerligt utveckla bättre och mer användarvänliga molntjänster erbjuder vi företag och organisationer IT-drift som är kostnadseffektiv, flexibel och framtidsanpassad.

TeleComputing är erkända specialister inom professionell, molnbaserad IT-drift i Norden och har för närvarande Europas största och mest moderna driftsplattform för SMB-marknaden.

Med vår tjänster får små och medelstora företag tillgång till kompetens och IT-lösningar med en kvalitet och säkerhet som normalt är förbehållet stora internationella företag.

Vår vision – ”Helping customers create business value through IT” är mer aktuell än någonsin när möjligheterna med hybrida molnlösningar utvecklas i allt snabbare takt. Vi hjälper våra kunder  med allt från rådgivning gällande molnstrategier,  förvaltning och drift av infrastruktur till integrationskompetens och nyttjande av plattformstjänster i Azure.

Genom vår närhet och personliga service bygger vi partnerskap som ger kunden ett verkligt affärsvärde och ökad konkurrenskraft med hjälp av IT.

TeleComputing Sverige har huvudkontor i Stockholm, men vi har även kontor i Göteborg, Karlstad, Gävle, Oslo, Bergen, Bryne, Arendal och Stavanger

Presentation

Nya affärsmodeller och publika molntjänster kräver ett nya partnerskap mellan kunden och leverantören.

Modern outsourcing lägger mer vikt vid samverkan och effektmål – än som tidigare strikt ansvar och viten.

Detta borgar för att båda parter gemensamt  verkar för utveckling och innovation, dessutom kommer stora delar av leveranserna under nuvarande avtal transformeras till publika molntjänster vilket ställer gamla tiders ”all inclusive”-affärer helt på kant.

TeleComputing berättar tillsammans med Per Defalva, IT-chef på PwC, om vad som var viktigt att behandla under upphandlingen och hur man löst frågeställningarna för att lägga grunden till ett partnerbaserat avtal.

Talare

Per Defalva på Radar Sourcing 2018

Per Defalva, IT-chef PwC

Per har en journalistutbildning med multimediainriktning på Kalmar högskola (numera Linnéuniversitetet).