AddPro – Vi skapar konkurrenskraft!

AddPro koncernen etablerades år 2000 med syftet/målet att skapa konkurrenskraft inom säker & effektiv IT. AddPro är idag en av de främsta applikations- och molnintegratörerna i Sverige, och vi arbetar ständigt med att skapa verkligt värde i våra kunders affärstransformation med hjälp av digital innovation.

Med en kombination av topprankade konsulter, strategiska leverantörer, utvalda molntjänster, egna datacenter och 24/7 lokalt bemannad servicedesk kan AddPro förse kunderna med den bästa kombinationen av lösningar som uppfyller högt ställda verksamhetskrav. Vi utför jobbet med passion – eller inte alls!

Presentation

Ikano Bostad

Kom och lyssna på Eva Asu på Ikano Bostad som berättar om deras resa för att förbereda sig för att utnyttja digitaliseringens alla fördelar. Hur de tagit sig dit de är idag och hur tänker de framåt för att få maximal effekt i hela organisationen. Arbetet har bland annat inneburit en omställning inom IT organisationen till att fokusera på att stötta verksamheten i digitaliseringen och inkluderar roller med tydligt ansvar för IT säkerhet och IT arkitektur samt att skapa modeller för styrning av verksamhetssystem och digitaliseringsprocesser.

Talare

Eva Asu, Ikano Bostad

Eva Asu är Head of IT på Ikano Bostad och har en lång erfarenhet från IT branschen. Eva drivs av att leda och delta i förändringsarbete som tydligt bidrar till förbättrad affärsnytta, konkurrenskraft och/eller kundupplevelse.