Basefarm är en europeisk driftleverantör som skapar marknadsledare genom att integrera nyckelkompetenser för digital transformation av Big Data, Molntjänster och Informationssäkerhet till ett serviceerbjudande. Företaget tillhandahåller strategisk rådgivning, arkitektur och implementation tillsammans med förvaltning och drift av lösningar på flera olika molnplattformar. Verksamheten grundades år 2000 i Norden och idag är det 550 ledande ingenjörer och rådgivare som arbetar i Norge, Sverige, Nederländerna, Tyskland och Österrike.

KEY NOTE

Idag är du som IT-ledare skyldig att arbeta i miljöer som inte bara kräver att du tillämpar din IT-expertis utan även ge stöd till avdelningar som t.ex. marknad och försäljning för att bidra till digitaliseringen av verksamheten. Detta ställer nya krav på dig som IT-ledare samtidigt som man måste kunna hålla jämna steg med de senaste innovationerna och göra förändringar i sina egna arbetsstrukturer i tid för att ligga steget före.

Hur arbetar SJ, MedMera Bank och PayEx för att nyttja möjligheter som finns idag för att bidra till innovation och digitalisering i sina verksamheter samtidigt som den operativa verksamheten måste vara effektiv, säker och stabil.

Lyssna på Willy Stjernudde, Carita Weiss och Dan Rådström i ett samtal med Sara Murby Forste om vilka faktorer som är avgörande för framgång och hur resan genom de olika faserna sett ut i deras roller.

Sara Murby Forste

Talare

Sara Murby Forste, VD Basefarm AB

Sara Murby Forste, VD Basefarm AB
.

Carita Weiss, CIO MedMera Bank

Carita Weiss, CIO MedMera Bank

Willy Stjernudde, Head of IT Security, SJ

Willy Stjernudde, Head of IT Security, SJ

Dan Rådström, CIO, PayEx

Dan Rådström, CIO, PayEx

Sara Murby Forste har byggt upp den svenska organisationen från starten 2003. Hon driver idag ett team med 120 molningenjörer som levererar managerade tjänster till den svenska kundbasen.

Hennes passion är att leverera resultat och driva förändring tillsammans med hennes team. Hon anser att organisationer och deras ledare måste anpassa sig snabbt till förändringar och använda möjligheten att leverera nya tjänster och lösningar samt ha förmågan att attrahera och utveckla kunskap och leda organisationen genom föränderliga tider.

Motivation och driv kommer från engagemang och att ha kul tillsammans – Det är grunden för tillväxt.

Hur du undviker att få sparken av ditt AI

Världen förändras snabbt och det måste även du – det får du säkert höra ofta. AI förekommer allt oftare i samhället, som nytt verktyg i många verksamheter och i det dagliga livet. För många innebär detta en extra oro för framtiden och hur det kan komma att se ut inom den bransch eller yrke där de verkar och tjänar sitt uppehälle.

  • Kommer jag att ha ett jobb imorgon?
  • Kommer AI verkligen att förändra allt och ersätta oss maskiner?

Låt oss se på saken ur ett filosofiskt perspektiv och titta på fördelarna med AI och hur de redan bidrar till samhället. Men även på de saker som AI är dåliga på i jämförelse med oss människor.

Se Stefans korta intro här:

Talare

Stefan Månsby, Chief Evangelist & VP Big data, Basefarm

Stefan Månsby, Chief Evangelist & VP Big data, Basefarm

Stefan Månsby är Chief Evangelist & VP Big data på Basefarm. Stefan och hans internationella team under de senaste åren forskat och kommersialiserat nya affärsapplikationer inom cloud computing och artificiell intelligens. Han har en bred erfarenhet inom IT-industrin och har drivit förändring i många organisationer genom åren. Utöver det ger han gästföreläsningar och engagerar sig i ett fåtal startups. Hans främsta passion är digital innovation men är även en duktig fotograf och musikproducent.