Rebendo AB, startade 2001, är ledande specialister inom Performance Management. Vi kombinerar erfarenhet, kompetens, kvalitét med stort hjärta. Några av våra kunder är bl a ATG, Bankgirot, Länsförsäkringar, Silverrail och Stockholms Stad. Vill du ha effektiva affärstransaktioner och flytta kostnader från produktion till utveckling, då har vi lösningen. Vill du veta mer, kolla in vår hemsida www.rebendo.se.

Presentation

Hur vi ökar värde för våra kunder

Vi skapar förutsättningar för att få samspelet och kontrollen av infrastruktur, teknik, system, applikationer och externa leverantörer att fungera tiptop. Befintliga system och tjänster måste fungera, samtidigt som de ska utvecklas och nya system kommer till. Tekniken ska helst vara osynlig, dvs IT ska bara fungera med ökad tillgänglighet vilket ökar affärsnytta.

Talare

Michael Kling, Rebendo

Michael Kling, CEO Rebendo