We help our customers to build the IT foundation for their digital transformation in the areas API & Integration, Automation, DevOps, Agile IT Operations and Digital Workplace. As the leading Open Source service provider in the Nordics we always has a focus on openness.

We provide solutions within all these areas, based on leading Open Source technology to ensure delivery in the technical forefront. Giving our customers new revenue gains, faster time to market and a more efficient business.

Presentation

Den andra vågen av digitalisering – den organisatoriska förändringen”

En andra våg av digital transformation behövs för att maximera avkastningen på gjorda tekniska investeringar. Förändringar i kultur och organisation måste göras för att kunna realisera löftet som tekniken lovar. Få insikter från Radar, Redpill Linpro och Red Hats senaste undersökning av den nordiska marknaden. Få kunskap från Arbetsförmedlingens resa för sin omvandling till en decentraliserad arbetsmodell.

Se hur IT blir business och business blir IT.

Talare

Daniel Hederstedt, Integration Manager, Arbetsförmedlingen

Henrik Gavelli, CEO, Redpill Linpro