Visolit lanserades som ett nytt namn den 21 januari 2019, och ersatte då TeleComputing och namnen på det förvärvade företagen Excanto och Lanteam i Sverige. Visolit är en snabbväxande teknikkoncern som har stärkt sin geografiska närvaro i hela Norden.

Vi har kunder bland annat inom Offentlig sektor, Fastighet & Bygg, Retail, Hälsa & sjukvård och säkrat upp våra branschkunskaper och stärkt vår position som en partner för hybrida molntjänster och digital transformation på hela den nordiska marknaden. Detta innefattar även ett utökat tjänsteerbjudande inom konsulttjänster, säkerhet, integreringar och produkter.

KEY NOTE

Beat Your Business

I år kommer Visolit inte bara utmärka sig genom sitt nya varumärke på eventet – utan också då man under eventet kommer att presentera konceptet Beat Your Business – att öka sin innovation genom att ifrågasätta nuläget.

Syftet med Beat Your Business är att utmana ledningsgrupper och under en kreativ och lekfull workshop få dem att se sin verksamhet utifrån. Workshopen går ut på att föreställa sig hur de, som nya på marknaden, skulle konkurrera ut sin egen verksamhet.

Visolit kommer tillsammans med Fredrik Gunmalm, VD på Capio Närsjukvård berätta om sina upplevelser om workshopen som genomfördes tidigare under våren.

Talare

Fredrik Gunmalm, VD Capio Närsjukvård

Fredrik Gunmalm, VD Capio Närsjukvård

Johan Magnusson, VD Visolit Sweden AB

Johan Magnusson, VD Visolit Sweden AB