Över 250 IT-chefer och IT- beslutsfattare

  

Lyssna till Keynotes och Breakouts

  

Lunch med möten och interaktion

  

Få rapporter och presentationsmaterial

Mötesplatsen för ökat värdeskapande i
relationen mellan leverantör och köpare

WATERFRONT | STOCKHOLM | 2020-04-28

WATERFRONT | STOCKHOLM

2020-04-28

Från värde i transaktionen över till nya värden i innovation genom partnerskap vilket leder till ökat totalt värdeskapande

Bli partner under Spring 2020

Delta under årets event och etablera kontakt med de ledande organisationerna.